6 marca 2020

Regulamin konkursu

Bez kategorii

Motonegocjator.pl – Regulamin konkursu na Facebooku

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest K+K Sp z.o.o z siedzibą w Warszawie NIP: 123-11-03-522,
zwana dalej Motonegocjator.pl
2. Konkurs skierowany jest do fanów bloga Motonegocjator.pl na Facebooku
3. Konkurs trwa od 7 marca do 7 kwietnia 2020 r., następnie redakcja bloga wyłoni
zwycięzcę w ciągu 7 dni roboczych.
4. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac uczestników do celów marketingowych
5. Konkurs odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika konkursu jest
udzielenie odpowiedzi na pytanie „ Jaka jest twoja ulubiona marka samochodu spośród
oferowanych na platformie internetowej Motonegocjator.pl?” pod postem konkursowym na
fanpage Motonegocjator.pl.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która jest
użytkownikiem Facebooka i prześle zgłoszenie konkursowe.
3. Zgłoszenie do konkursu przesyła się, udzielając odpowiedzi na zadane pytanie
konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na stronie
www.facebook.com/motonegocjator.
4. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać osobiście.
5. Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę odpowiedzi do zadania konkursowego.
6. Podczas przyznawania nagrody pod uwagę brane będzie tylko jedno zgłoszenie od jednej
osoby.
7. Dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia zawierające treści łamiące prawa autorskie oraz treści
obraźliwe i łamiące prawo polskie.
8. Zgłoszenia gromadzone będą do 7 kwietnia 2020 r., do godz. 23.59.
9. Konkurs wygrywa komentarz fana stanowiący odpowiedź na zadane pytanie
konkursowe pod postem konkursowym o największej liczbie polubień.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu na
stronie www.facebook.com/motonegocjator.
11. Organizator skontaktuje się z nagrodzonym uczestnikiem poprzez wiadomość prywatną na
portalu Facebook w celu ustalenia miejsca, do którego ma zostać nadana przesyłka z
nagrodą.
12. W przypadku braku odpowiedzi ze strony nagrodzonego uczestnika do dn. 14 kwietnia
2020 r. koordynator zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej osoby z największą liczbą
polubieni komentarza, która otrzyma nagrodę.

NAGRODY
1. Organizator zobowiązuje się przesłać nagrodę niezwłocznie po otrzymaniu danych do
przesyłki od zwycięzcy konkursu.
2. Nagrodą w konkursie jest karta na myjnie bezdotykową BP o wartości 100 zł
3. Organizator wprowadza tzw. dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10 zł i przeznacza
ją na pokrycie należnego PIT z tytułu nagrody rzeczowej.
4. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na równowartość pieniężną.

REKLAMACJE
1. W przypadku reklamacji dotyczącej zasad przeprowadzania konkursu, jego przebiegu oraz
wyłaniania zwycięzców należy skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail
biuro@motonegocjator.pl do 7 dni po zakończeniu konkursu.
2. W przypadku reklamacji dotyczącej nagród należy kontaktować się z Organizatorem w
sposób wymieniony powyżej.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia konkursu według spisanych zasad, dbając
o bezpieczeństwo danych osobowych uczestników.
3. Organizator zobowiązuje się do terminowego wysłania nagrody do zwycięzcy konkursu.
4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Motonegocjator.pl.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany
przez serwis Facebook, ani z nim związany.

18 września 2018

Misja konkurs dobiegła końca

Bez kategorii
???
Misja ✴️konkurs✴️ dobiegła końca? ! Redakcja Bloga spośród nadesłanych zgłoszeń w formie komentarzy pod postem konkursowym wybrała propozycje???:
 
„Motonegocjator.pl – nowe auta, wiodące marki w jednym miejscu”
 
?️Nagrodę w postaci karty na myjnie bezdotykową BP o wartości 250 zł otrzymuje Pani Oliwia Biela z Jordanowa. Pani Oliwia na co dzień pracuje w firmie przewozowej Euro Trans Handzel
https://www.facebook.com/eurotrans.mhandzel świadczącej usługi transportu międzynarodowego.
 
Serdecznie gratulujemy, nagrodę wyślemy do Pani pocztą.???
 
15 września 2018

MOTONEGOCJATOR – Marzenia z dzieciństwa mogą się spełnić dzięki nam

Bez kategorii

? Chcesz cieszyć się nowym samochodem z wysokim rabetem ? już dziś?

wpadnij do nas na ???

nie czekaj… wejdź na:

? http://www.motonegocjator.pl

???Rabaty na samochody ? do konfiguracji
???Hot Deal dostępne od ręki! ??
???Porady motoryzacyjne
️ ???Blog

Masz pytania??

Śmiało pisz na: ???biuro@motonegocjator.pl

Za chwilę zostaniesz przekierowany na stronę Dealera oferującego wybrany pojazd.